Invite voor de Meta-Meetup

Werk mee aan de komende meetups in jouw buurt!
(English version below)

Begin oktober organiseren we een eerste meta-meetup voor de regio: voor alle meetup-organisators, organisators-in-spe en iedereen die wil meehelpen.

Welke meetups plannen we? Wanneer? Welke onderwerpen? Wie doet wat? … Kwestie van de krachten te bundelen en te sparren over onderwerpen en formats.

Dit is een open uitnodiging: wil je meedenken over of meehelpen met de lokale meetups, en misschien zelfs een lokale WordCamp? Schuif mee aan op de meta-meetup!

Praktisch:

 • datum: wordt via Doodle gekozen
 • locatie: via video conferencing & Congresstraat 40A, 2060 Antwerpen
 • aanmelden: Vul vóór vrijdag 28/09/2018 de Doodle in met je e-mailadres als naam (zodat we je kunnen verwittigen): https://doodle.com/poll/a3xec4bvudw24hvw
 • timing: startuur volgens doodle, duur max 2u

Op de agenda:

 • wie is wie?
 • welke (concrete) plannen zijn er al?
 • zitten er nieuwe meetup groepen in de pijplijn?
 • welke formats zijn mogelijk/wenselijk? welke zijn realistisch? welke worden goed onthaald? (talks, helpdesks, showcases, Q&A, open bar, contributing meetups, workshops, …)
 • mogelijke onderwerpen en sprekers, roadshow talks (om sprekers een groter platform te geven) of het delen van inspiratie (wie heeft waar al gesproken en over welk onderwerp. Lijstjes delen en zo)
 • planning meetups (evt per meetup groep) & taakverdeling

Eventueel:

 • ervaringen met locaties, sponsoring, …
 • plannen voor een nieuwe WordCamp?

Sprekers & onderwerpen:

Kan je niet of ben je niet geïnteresseerd, maar je wil wel een presentatie geven? Of je kent een spreker? Of je wil een onderwerp voorstellen? Mail één van de organisators: dit kan via de meetup.com pagina van jouw meetup groep (contact organizer).

PS sowieso kan & mag elk lid van een WordPress meetup groep ook helemaal zelf en op eigen initiatief een meetup plannen. Check https://make.wordpress.org/community/meetups/!

English version:

Help with the upcoming meetups in your neighborhood!

At the beginning of October, we are organizing a first meta-meetup for the region: for all meetup organizers, organizers-to-be and everyone who wants to help.

What meetups do we plan? When? Which topics? Who does what? … Joining forces and discussing topics and formats.

This is an open invitation: do you want to help with the local meetups, and maybe even a local WordCamp? Join the meta-meetup

Practical:

 • date: is selected via Doodle
 • location: via video conferencing & Congresstraat 40A, 2060 Antwerp
 • sign up: Enter the Doodle with your e-mail address before Friday 28/09/2018 (so we can notify you): https://doodle.com/poll/a3xec4bvudw24hvw
 • timing: start time according to doodle, duration max 2h

On the agenda:

 • who is who?
 • what (concrete) plans do we already have?
 • are there new meetup groups planned?
 • which formats are possible / desirable? which are realistic? which are well received? (talks, helpdesks, showcases, Q&A, open bar, contributing meetups, workshops, …)
 • possible topics and speakers, roadshow talks (to give speakers a larger platform) or sharing inspiration (who has spoken where and where, and sharing lists)
 • planning meetups (possibly per meetup group) & task allocation

Possibly:

 • experiences with locations, sponsoring, …
 • plans for a new WordCamp?

Speakers & Topics:

Are you not interested in (co-)organising, but you want to give a presentation? Or you know a speaker? Or you want to suggest a topic? Mail one of the organizers: this can be done via the meetup.com page of your local meetup group (via contact organizer).

PS to be very clear: every member of a WordPress meetup group can & may also schedule a meetup on their own initiative. And if there isn’t a local meetup group, you can start one! Check https://make.wordpress.org/community/meetups/.

By Veerle Verbert

Working with WordPress since 2006 and I love the openness & power. I try to give back by helping as much as I can & co-organising the monthly WordPress Meetup Antwerp and the Antwerp WordCamps. Together with Werner, we work on custom themes & integrations in our tiny WP agency Con Impeto.

One reply on “Invite voor de Meta-Meetup”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *